Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh. Đừng xa hoa khi mẹ già còn tần tảo Đừng huyền ảo gây phiền não cho cha yêu.

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Đừng xa hoa khi mẹ già còn tần tảo

Đừng huyền ảo gây phiền não cho cha yêu.

Đại trượng phu trên đời, cho dù không thể lưu danh thiên cổ nhưng cũng không để tiếng xấu muôn đời.

Làm trai cho đáng nên trai

Đi đâu cũng lận cái chai trong người.

Là đàn ông thắng ai cũng tốt nhưng đừng cố thắng vợ mình.

Làm trai cho đáng thân trai

Để gái nó tán còn oai cái gì

Đàn ông chỉ có 2 loại: 1 loại lừa dối phụ nữ trong thoáng chốc, 1 loại lừa dối phụ nữ cả đời.

Làm trai chí tại bốn phương, bốn bể là nhà… loại trai như thế Chắc là ăn xin.

Đàn ông càng nhiều tuổi thì càng giàu có. Bạc trên tóc, Vàng trên răng, Đá quý trong thận và… Bất động sản trong quần!!

Tôi có thể chơi tất cả các loại đàn… ngoại trừ đàn bà là tôi không đánh được

Có 1 kiểu con trai chỉ có thể hấp dẫn được 1 sinh vật giống cái duy nhất… chính là muỗi.

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Đừng xa hoa khi mẹ già còn tần tảo
Đừng huyền ảo gây phiền não cho cha yêu. Đàn ông

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top