Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh. Đừng bao giờ nhận em gái: Bạn gái thì có nghĩa vụ nhưng có quyền lợi. Còn em gái thì có nghĩa vụ mà không có quyền lợi.

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Đừng bao giờ nhận em gái: Bạn gái thì có nghĩa vụ nhưng có quyền lợi. Còn em gái thì có nghĩa vụ mà không có quyền lợi.

Đại trượng phu trên đời, cho dù không thể lưu danh thiên cổ nhưng cũng không để tiếng xấu muôn đời.

Làm trai cho đáng nên trai

Đi đâu cũng lận cái chai trong người.

Là đàn ông thắng ai cũng tốt nhưng đừng cố thắng vợ mình.

Làm trai cho đáng thân trai

Để gái nó tán còn oai cái gì

Đàn ông chỉ có 2 loại: 1 loại lừa dối phụ nữ trong thoáng chốc, 1 loại lừa dối phụ nữ cả đời.

Làm trai chí tại bốn phương, bốn bể là nhà… loại trai như thế Chắc là ăn xin.

Đàn ông càng nhiều tuổi thì càng giàu có. Bạc trên tóc, Vàng trên răng, Đá quý trong thận và… Bất động sản trong quần!!

Có 2 loại đàn ông:

+ loại thứ nhất thích cởi đồ của bạn

+ loại thứ 2 thích mặc đồ của bạn


Người đàn ông tốt không phải lúc vui họ chiều chuộng bạn như thế nào mà là khi tức giận họ đối xử như thế nào với bạn…

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Đừng bao giờ nhận em gái: Bạn gái thì có nghĩa vụ nhưng có quyền lợi. Còn em gái thì có nghĩa vụ mà không có quyền lợi. Đàn ông

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top