Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh. Đối với người đàn ông, tha thứ điều gì cũng được, nhưng lãng quên thì không bao giờ

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Đối với người đàn ông, tha thứ điều gì cũng được, nhưng lãng quên thì không bao giờ

Đại trượng phu trên đời, cho dù không thể lưu danh thiên cổ nhưng cũng không để tiếng xấu muôn đời.

Làm trai cho đáng nên trai

Đi đâu cũng lận cái chai trong người.

Là đàn ông thắng ai cũng tốt nhưng đừng cố thắng vợ mình.

Làm trai cho đáng thân trai

Để gái nó tán còn oai cái gì

Đàn ông chỉ có 2 loại: 1 loại lừa dối phụ nữ trong thoáng chốc, 1 loại lừa dối phụ nữ cả đời.

Có thể đánh giá tính cách của đàn ông thông qua sự mạo hiểm dấn thân của họ.

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải do bẩm sinh

Người đàn ông chinh phục thế giới để chinh phục đàn bà.

Ra đời trăm trận trăm thắng, về nhà không thắng nổi người đàn bà.

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Đối với người đàn ông, tha thứ điều gì cũng được, nhưng lãng quên thì không bao giờ Đàn ông

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top