Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh. Đàn ông luôn kiên nhẫn với mối tình đầu của mình

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Đàn ông luôn kiên nhẫn với mối tình đầu của mình

Đại trượng phu trên đời, cho dù không thể lưu danh thiên cổ nhưng cũng không để tiếng xấu muôn đời.

Làm trai cho đáng nên trai

Đi đâu cũng lận cái chai trong người.

Là đàn ông thắng ai cũng tốt nhưng đừng cố thắng vợ mình.

Làm trai cho đáng thân trai

Để gái nó tán còn oai cái gì

Đàn ông chỉ có 2 loại: 1 loại lừa dối phụ nữ trong thoáng chốc, 1 loại lừa dối phụ nữ cả đời.

Làm trai chí tại bốn phương, bốn bể là nhà… loại trai như thế Chắc là ăn xin.

Đàn ông càng nhiều tuổi thì càng giàu có. Bạc trên tóc, Vàng trên răng, Đá quý trong thận và… Bất động sản trong quần!!

Đàn ông rất sợ khi đàn bà suy diễn vì những gì họ nghĩ hoàn toàn đúng.

Chắc chắn trên thế gian này không có đủ đàn ông giàu có để cho phụ nữ đẹp sánh đôi.

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Đàn ông luôn kiên nhẫn với mối tình đầu của mình Đàn ông

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top