Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh. Đàn ông không có tiền như sói không răng.

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Đàn ông không có tiền như sói không răng.

Đại trượng phu trên đời, cho dù không thể lưu danh thiên cổ nhưng cũng không để tiếng xấu muôn đời.

Làm trai cho đáng nên trai

Đi đâu cũng lận cái chai trong người.

Là đàn ông thắng ai cũng tốt nhưng đừng cố thắng vợ mình.

Làm trai cho đáng thân trai

Để gái nó tán còn oai cái gì

Đàn ông chỉ có 2 loại: 1 loại lừa dối phụ nữ trong thoáng chốc, 1 loại lừa dối phụ nữ cả đời.

Khốn khổ nhất của thằng đàn ông có vợ là đi ăn cắp thu nhập của chính mình

Ko có đàn ông xấu vì chả có thằng nào thừa nhận điều đó cả :v

Đàn ông không bao giờ tiếc tiền với những cô gái không quan tâm tới tiền.

Đàn ông đểu trước khi đểu đã từng là đàn ông tốt

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Đàn ông không có tiền như sói không răng. Đàn ông

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top