Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh. 1+1 có thể =2. Nhưng giả nai ngây thơ thì con trai cũng có thể

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

1+1 có thể =2. Nhưng giả nai ngây thơ thì con trai cũng có thể

Đại trượng phu trên đời, cho dù không thể lưu danh thiên cổ nhưng cũng không để tiếng xấu muôn đời.

Làm trai cho đáng nên trai

Đi đâu cũng lận cái chai trong người.

Là đàn ông thắng ai cũng tốt nhưng đừng cố thắng vợ mình.

Làm trai cho đáng thân trai

Để gái nó tán còn oai cái gì

Đàn ông chỉ có 2 loại: 1 loại lừa dối phụ nữ trong thoáng chốc, 1 loại lừa dối phụ nữ cả đời.

Làm trai chí tại bốn phương, bốn bể là nhà… loại trai như thế Chắc là ăn xin.

Đàn ông càng nhiều tuổi thì càng giàu có. Bạc trên tóc, Vàng trên răng, Đá quý trong thận và… Bất động sản trong quần!!

Là con trai sợ nhất là không thể giúp đỡ được bố mẹ và không cho người yêu mình một tương lai tử tế.

Quần áo làm đàn ông xấu đi nhưng nó che hộ cảm xúc của anh ta đối với phụ nữ.

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

1+1 có thể =2. Nhưng giả nai ngây thơ thì con trai cũng có thể Đàn ông

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top