Nam vô tửu như kỳ vô phong Nếu người phụ nữ trông thanh mảnh thì hoặc là nàng ăn ít hoặc là chồng nàng uống rượu quá nhiều.

Nam vô tửu như kỳ vô phong

Nếu người phụ nữ trông thanh mảnh thì hoặc là nàng ăn ít hoặc là chồng nàng uống rượu quá nhiều.

Rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu.

Chuyện người không hợp nửa câu thừa.

Uống rượu chân chính chính là uống tâm tình! Chính là uống ý cảnh! Cũng không phải đem rượu đổ vào bụng rồi hét lên là uống rượu, đấy chỉ có thể gọi là giày xéo rượu mà thôi!

Phụ nữ thà đau dạ dày vì nhậu. Còn hơn đau lòng vì đàn ông.

Đi nhậu để quên chuyện buồn. Rồi sao? Quên chìa khoá, quên điện thoại, quên ví, quên tất cả mọi thứ trừ cái chuyện buồn cần phải quên.

Uống bia không phải giải sầu

Uống bia để biết trong đầu có ai

Trăm năm bia đá cũng mòn, bia chai cũng bể, chỉ còn bia… ôm.

Đời không uống bia đời vô nghĩa

Kiếp sống không rượu kiếp sống thừa.

Còn tiền còn bạc còn huynh đệ.

Hết mồi hết rượu mất anh em.

Nhớ vợ thương con…thèm thịt chó

Vợ thì chưa có… chó chưa nuôi

Nam vô tửu như kỳ vô phong

Nếu người phụ nữ trông thanh mảnh thì hoặc là nàng ăn ít hoặc là chồng nàng uống rượu quá nhiều. Ăn nhậu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top