Nam vô tửu như kỳ vô phong Lúc uống rượu gọi đâu cũng có bạn Lúc hoạn nạn gọi bạn toàn thuê bao

Nam vô tửu như kỳ vô phong

Lúc uống rượu gọi đâu cũng có bạn

Lúc hoạn nạn gọi bạn toàn thuê bao

Rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu.

Chuyện người không hợp nửa câu thừa.

Uống rượu chân chính chính là uống tâm tình! Chính là uống ý cảnh! Cũng không phải đem rượu đổ vào bụng rồi hét lên là uống rượu, đấy chỉ có thể gọi là giày xéo rượu mà thôi!

Phụ nữ thà đau dạ dày vì nhậu. Còn hơn đau lòng vì đàn ông.

Đi nhậu để quên chuyện buồn. Rồi sao? Quên chìa khoá, quên điện thoại, quên ví, quên tất cả mọi thứ trừ cái chuyện buồn cần phải quên.

Uống bia không phải giải sầu

Uống bia để biết trong đầu có ai

Nam quốc sơn hà nam đế cư

Rượu rót ra rồi để đấy ư?

Đã nhấc lên rồi làm luôn chứ?

Long đền dính chén thế là hư!
Rượu là gạo, bia là lúa, mồi là đồ ăn nên nhậu nhiều… bổ

1 ngày có 24 giờ, cho nên trong một két bia sẽ có 24 chai…

Trăm năm bia đá cũng mòn, bia chai cũng bể, chỉ còn bia… ôm.

Nam vô tửu như kỳ vô phong

Lúc uống rượu gọi đâu cũng có bạn
Lúc hoạn nạn gọi bạn toàn thuê bao Ăn nhậu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top