Nam vô tửu như kỳ vô phong Không bia không phải đàn ông? Hết bia mất vợ thì là đàn chi.

Nam vô tửu như kỳ vô phong

Không bia không phải đàn ông?

Hết bia mất vợ thì là đàn chi.

Rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu.

Chuyện người không hợp nửa câu thừa.

Uống rượu chân chính chính là uống tâm tình! Chính là uống ý cảnh! Cũng không phải đem rượu đổ vào bụng rồi hét lên là uống rượu, đấy chỉ có thể gọi là giày xéo rượu mà thôi!

Phụ nữ thà đau dạ dày vì nhậu. Còn hơn đau lòng vì đàn ông.

Đi nhậu để quên chuyện buồn. Rồi sao? Quên chìa khoá, quên điện thoại, quên ví, quên tất cả mọi thứ trừ cái chuyện buồn cần phải quên.

Uống bia không phải giải sầu

Uống bia để biết trong đầu có ai

Rượu nà từ gạo mà ra

Ta đây uống rượu cũng là ăn cơm.

Người chết đuối trong ly rượu đông hơn người chết đuối dưới sông

Rượu kích thích lòng ham muốn nhưng làm tàn lụi hiệu năng.

Rượu là một chất lỏng ko màu, có mùi, có vị… Uống xong sẽ xảy ra 1 số hiện tượng hóa học như kết tủa bạo lực và bay hơi nhân cách.

Nam vô tửu như kỳ vô phong

Không bia không phải đàn ông?
Hết bia mất vợ thì là đàn chi. Ăn nhậu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top