Nam vô tửu như kỳ vô phong Đắng cay chua ngọt đã từng Anh mà bỏ rượu, em đừng có mơ.

Nam vô tửu như kỳ vô phong

Đắng cay chua ngọt đã từng

Anh mà bỏ rượu, em đừng có mơ.

Rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu.

Chuyện người không hợp nửa câu thừa.

Uống rượu chân chính chính là uống tâm tình! Chính là uống ý cảnh! Cũng không phải đem rượu đổ vào bụng rồi hét lên là uống rượu, đấy chỉ có thể gọi là giày xéo rượu mà thôi!

Phụ nữ thà đau dạ dày vì nhậu. Còn hơn đau lòng vì đàn ông.

Đi nhậu để quên chuyện buồn. Rồi sao? Quên chìa khoá, quên điện thoại, quên ví, quên tất cả mọi thứ trừ cái chuyện buồn cần phải quên.

Uống bia không phải giải sầu

Uống bia để biết trong đầu có ai

Người ta đi cấy lấy công.

Còn đi ăn nhậu phải trông nhiều bề.

Lo mau hết rượu hết mồi.

Vợ kêu con réo thế thời mất vui!
Quyết không yêu để tiền uống rượu

Khắc tên em lên cổ, cánh, chân gà.

Tự nhiên anh thấy lờ mờ

Tưởng đâu say nắng, ai ngờ say men

Kẻ thù giết nhau bằng bom bằng đạn

Không nên giết bạn bằng uống bằng ăn

Nam vô tửu như kỳ vô phong

Đắng cay chua ngọt đã từng
Anh mà bỏ rượu, em đừng có mơ. Ăn nhậu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top