Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Ngoài kia gió lạnh từng cơn Về bên em sẽ ấm hơn anh à!

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Ngoài kia gió lạnh từng cơn

Về bên em sẽ ấm hơn anh à!

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Nếu em bẻ khóa vượt rào

Thì liệu có thể chui vào tim anh?

Thích em thì nói một câu

Để em còn học làm dâu nhà chàng!

Ngày xưa em thích lò cò

Ngày nay em thích hẹn hò cùng anh.

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Ngoài kia gió lạnh từng cơn
Về bên em sẽ ấm hơn anh à! Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top