Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Nghe nói anh thích hoa hồng Vậy anh có thích làm chồng em không?

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Nghe nói anh thích hoa hồng

Vậy anh có thích làm chồng em không?

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Lá cây cần nắng quang hợp

Còn tớ cần cậu quan tâm

Ấy ơi trà sữa tôi mời

Uống xong thì phải nhận lời yêu tui.

Bắc Đẩu đã có Nam Tào

Còn anh đã có người nào hay chưa?

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Nghe nói anh thích hoa hồng
Vậy anh có thích làm chồng em không? Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top