Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Nghe nói anh mới ra trường Kiếm việc hoãn lại, lên phường với em

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Nghe nói anh mới ra trường

Kiếm việc hoãn lại, lên phường với em

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Tháng 5 là mùa cây thay lá

Đồng ý làm rễ má em nha

Anh ơi, nắng ấm xa dần

Đông sang gió lạnh chỉ cần có anh

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Hoàng hôn thì ở phía tây

Bình yên thì ở phía em đây này

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Nghe nói anh mới ra trường
Kiếm việc hoãn lại, lên phường với em Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top