Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Ngày xưa em thích lò cò Ngày nay em thích hẹn hò cùng anh.

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Ngày xưa em thích lò cò

Ngày nay em thích hẹn hò cùng anh.

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Em đây thích nhạc không lời

Thích luôn cả chuyện trọn đời có anh.

La bàn chỉ hướng nam

Rồi lại chỉ hướng Bắc

Tớ chỉ hướng về cậu

Những thứ khác không ham.
Đừng bao giờ hỏi em câu chán chưa, vì tình cảm em dành cho anh luôn chứa chan.

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Ngày xưa em thích lò cò
Ngày nay em thích hẹn hò cùng anh. Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top