Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Nếu em bẻ khóa vượt rào Thì liệu có thể chui vào tim anh?

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Nếu em bẻ khóa vượt rào

Thì liệu có thể chui vào tim anh?

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Thích em thì nói một câu

Để em còn học làm dâu nhà chàng!

Ngày xưa em thích lò cò

Ngày nay em thích hẹn hò cùng anh.

Em đây thích nhạc không lời

Thích luôn cả chuyện trọn đời có anh.

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Nếu em bẻ khóa vượt rào
Thì liệu có thể chui vào tim anh? Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top