Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Này anh, có muốn cùng em trải qua cảm giác không còn độc thân không?

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Này anh, có muốn cùng em trải qua cảm giác không còn độc thân không?

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Giữa chốn phồn hoa đô hội

Anh có ngại lặn lội tìm em không???

– Tương lai ở phía trước hay phía sau hả anh?

– Phía trước!

– Thế thì chúng mình là tương lai của nhau nhé! Vì phía trước anh là em, mà phía trước em cũng là anh đó ^^!


Chị không thể biến mùa hạ thành đông

Nhưng có thể biến em thành phi công của chị.

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Này anh, có muốn cùng em trải qua cảm giác không còn độc thân không? Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top