Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Nắng kia làm má em hồng Vậy anh có chịu làm chồng em hông?

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Nắng kia làm má em hồng

Vậy anh có chịu làm chồng em hông?

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Hay là em chấp nhận mã gen của anh nhá?

Núi non phong cảnh hữu tình

Liệu anh có muốn chúng mình bên nhau?

Hôm nay trời nắng dịu dàng

Hay là mình cứ nhẹ nhàng yêu nhau

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Nắng kia làm má em hồng
Vậy anh có chịu làm chồng em hông? Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top