Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Muốn mời anh uống chén trà Muốn trở thành người một nhà với anh

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Muốn mời anh uống chén trà

Muốn trở thành người một nhà với anh

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Em thích thứ lấp lánh

Thích cả bầu trời xanh

Quên chưa nói anh biết

Em cũng cực thích anh
Nếu có ai hỏi em thích gì, em sẽ trả lời thật to và rõ ràng là em thích anh.

Anh không được rời xa em. Vì bác sĩ bảo bệnh nhân không được tháo bình oxi.

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Muốn mời anh uống chén trà
Muốn trở thành người một nhà với anh Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top