Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Muốn mặn thì ăn muối Muốn đắm đuối thì ăn em

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Muốn mặn thì ăn muối

Muốn đắm đuối thì ăn em

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Mắt em màu đen

Môi em màu đỏ

Lại em hỏi nhỏ

Anh có yêu em không?
Anh đi anh đứng thế nào

Năm lần bảy lượt ngã vào tim em

Em đây chẳng thích nhiều lời

Nhìn anh là biết bạn đời của em

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Muốn mặn thì ăn muối
Muốn đắm đuối thì ăn em Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top