Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Muốn cho thiên hạ trầm trồ Sao anh không thử làm bồ của em

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Muốn cho thiên hạ trầm trồ

Sao anh không thử làm bồ của em

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn buộc cậu lại

Cho cậu thành của tôi
Nghe nói anh thích hoa hồng

Vậy anh có thích làm chồng em không?

Lá cây cần nắng quang hợp

Còn tớ cần cậu quan tâm

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Muốn cho thiên hạ trầm trồ
Sao anh không thử làm bồ của em Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top