Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Mắt em màu đen Môi em màu đỏ Lại em hỏi nhỏ Anh có yêu em không?

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Mắt em màu đen

Môi em màu đỏ

Lại em hỏi nhỏ

Anh có yêu em không?
Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Anh đi anh đứng thế nào

Năm lần bảy lượt ngã vào tim em

Em đây chẳng thích nhiều lời

Nhìn anh là biết bạn đời của em

Tình cảm em lớn bằng trời

Thế nên xin nguyện một đời yêu anh.

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Mắt em màu đen
Môi em màu đỏ
Lại em hỏi nhỏ
Anh có yêu em không? Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top