Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Lá cây cần nắng quang hợp Còn tớ cần cậu quan tâm

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Lá cây cần nắng quang hợp

Còn tớ cần cậu quan tâm

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Ấy ơi trà sữa tôi mời

Uống xong thì phải nhận lời yêu tui.

Bắc Đẩu đã có Nam Tào

Còn anh đã có người nào hay chưa?

Em đây không thích la cà

Em đây chỉ thích mặn mà với anh

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Lá cây cần nắng quang hợp
Còn tớ cần cậu quan tâm Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top