Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v La bàn chỉ hướng nam Rồi lại chỉ hướng Bắc Tớ chỉ hướng về cậu Những thứ khác không ham.

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

La bàn chỉ hướng nam

Rồi lại chỉ hướng Bắc

Tớ chỉ hướng về cậu

Những thứ khác không ham.
Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Đừng bao giờ hỏi em câu chán chưa, vì tình cảm em dành cho anh luôn chứa chan.

Thanh xuân như một tách trà

Đậm nhạt cũng được, miễn là có anh…

Muốn mặn thì ăn muối

Muốn đắm đuối thì ăn em

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

La bàn chỉ hướng nam
Rồi lại chỉ hướng Bắc
Tớ chỉ hướng về cậu
Những thứ khác không ham. Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top