Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Giữa cuộc đời hàng trăm ngàn cám dỗ Em chỉ cần một bến đỗ là anh

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Giữa cuộc đời hàng trăm ngàn cám dỗ

Em chỉ cần một bến đỗ là anh

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Cầu vồng cần cơn mưa để xuất hiện

Em cần anh để làm đại diện trái tim
<3

Đẹp nhất không phải là ngày mưa mà là ngày cùng anh nhận giấy khen Gia đình văn hóa.

Gió lay cành trúc la đà

Người đang đọc tus chắc là thích tôi
<3

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Giữa cuộc đời hàng trăm ngàn cám dỗ
Em chỉ cần một bến đỗ là anh Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top