Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Gió lay cành trúc la đà Người đang đọc tus chắc là thích tôi

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Gió lay cành trúc la đà

Người đang đọc tus chắc là thích tôi
<3

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Bàn thờ phải có bát hương

Đời em cần có anh thương yêu mình

Đời em là hệ phương trình

Anh là đáp số phương trình bên trên
Em ơi anh bảo em này

Thu kia đã hết, đến ngày đông sang

Gió lạnh từng hồi miên man

Đưa tay anh nắm bình an một đời
Này anh, có muốn cùng em trải qua cảm giác không còn độc thân không?

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Gió lay cành trúc la đà
Người đang đọc tus chắc là thích tôi Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top