Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Em sẽ cố gắng học giỏi toán để tính quãng đường vào tim anh

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Em sẽ cố gắng học giỏi toán để tính quãng đường vào tim anh

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Đẹp nhất không phải là ngày mưa mà là ngày cùng anh nhận giấy khen Gia đình văn hóa.

Gió lay cành trúc la đà

Người đang đọc tus chắc là thích tôi
<3

Em đã xem hết “Mười vạn câu hỏi vì sao” những vẫn chẳng giải thích được vì sao em thích anh nhiều đến thế.

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Em sẽ cố gắng học giỏi toán để tính quãng đường vào tim anh Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top