Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Em đây thích nhạc không lời Thích luôn cả chuyện trọn đời có anh.

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Em đây thích nhạc không lời

Thích luôn cả chuyện trọn đời có anh.

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

La bàn chỉ hướng nam

Rồi lại chỉ hướng Bắc

Tớ chỉ hướng về cậu

Những thứ khác không ham.
Đừng bao giờ hỏi em câu chán chưa, vì tình cảm em dành cho anh luôn chứa chan.

Thanh xuân như một tách trà

Đậm nhạt cũng được, miễn là có anh…

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Em đây thích nhạc không lời
Thích luôn cả chuyện trọn đời có anh. Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top