Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Em đây rất ghét cách ly Nhưng em tình nguyện ở lỳ bên anh

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Em đây rất ghét cách ly

Nhưng em tình nguyện ở lỳ bên anh

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Người ta thì thích xà phòng

Còn em thì thích xà vào lòng anh

Nắng kia làm má em hồng

Vậy anh có chịu làm chồng em hông?

Hay là em chấp nhận mã gen của anh nhá?

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Em đây rất ghét cách ly
Nhưng em tình nguyện ở lỳ bên anh Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top