Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Em đây chẳng thích nhiều lời Nhìn anh là biết bạn đời của em

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Em đây chẳng thích nhiều lời

Nhìn anh là biết bạn đời của em

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Tình cảm em lớn bằng trời

Thế nên xin nguyện một đời yêu anh.

Tính em không thích lưng chừng

Yêu em chẳng sợ cắm sừng đâu anh

Cậu là buổi trưa hè

Với làn gió mát mẻ

Lại đây tớ bảo nè

Làm người yêu tớ nhé.
Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Em đây chẳng thích nhiều lời
Nhìn anh là biết bạn đời của em Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top