Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Em có thể mua vé máy bay đến nhiều vùng đất Nhưng em muốn hạ cánh ở trái tim anh.

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Em có thể mua vé máy bay đến nhiều vùng đất

Nhưng em muốn hạ cánh ở trái tim anh.

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Trời xanh mây trắng nắng vàng

Hôm nay anh đã sẵn sàng yêu chưa?

Em vụng về nên làm gì cũng đổ

Tấm thân này cũng lỡ đổ vào anh

Tự nhiên em thấy lờ đờ

Tưởng đâu say nắng, ai ngờ say anh

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Em có thể mua vé máy bay đến nhiều vùng đất
Nhưng em muốn hạ cánh ở trái tim anh. Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top