Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Đời em sẽ hóa màu hồng Nếu như anh chịu làm chồng của em

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Đời em sẽ hóa màu hồng

Nếu như anh chịu làm chồng của em

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Dăm ba cây kẹo mút

Sao có sức hút bằng anh

Ngoài trời thì mưa tầm tả… Liệu em có thể ngã vào lòng anh???

Nếu anh muốn cưới vợ hiền

Alô nhấc máy gọi liền cho em

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Đời em sẽ hóa màu hồng
Nếu như anh chịu làm chồng của em Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top