Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Đẹp nhất không phải là ngày mưa mà là ngày cùng anh nhận giấy khen Gia đình văn hóa.

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Đẹp nhất không phải là ngày mưa mà là ngày cùng anh nhận giấy khen Gia đình văn hóa.

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Gió lay cành trúc la đà

Người đang đọc tus chắc là thích tôi
<3

Tiết kiệm nước là chính sách quốc gia, thế nên anh đừng tắm một mình nữa.

Anh ơi! Cho em vay bát họ hạnh phúc

Lãi suất này em xin trả bằng con tim

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Đẹp nhất không phải là ngày mưa mà là ngày cùng anh nhận giấy khen Gia đình văn hóa. Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top