Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Cuộc đời tôi là phương trình, nếu thiếu anh, chắc chắn sẽ vô nghiệm!

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Cuộc đời tôi là phương trình, nếu thiếu anh, chắc chắn sẽ vô nghiệm!

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Tớ cùng sự vui vẻ, khoảng cách là cậu đó.

Đừng đuổi theo bus nữa, theo đuổi em đi. Em chạy chậm, còn dễ thương nữa.

– Thành, cậu có biết tại sao mình muốn làm công chúa không?

– Tại sao?

– Vì công chúa sống trong thành.


Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Cuộc đời tôi là phương trình, nếu thiếu anh, chắc chắn sẽ vô nghiệm! Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top