Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Người ta có bằng cử nhân, bằng thạc sĩ còn cậu có bằng lòng làm người thương của tớ không?

Anh nói thích trời mưa, em liền là mùa hạ

Anh nói thích của lạ, vâng ạ có em đây!

Thanh xuân chỉ có một lần

Chi bằng chia sẻ một phần cùng em

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Ba đồng một mớ trầu cau

Anh cho em hỏi cưới nhau ngày nào?

Hay là mình thử yêu đi

Biết đâu hợp ý đến khi bạc đầu

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính. Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top