Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Bắc Đẩu đã có Nam Tào Còn anh đã có người nào hay chưa?

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Bắc Đẩu đã có Nam Tào

Còn anh đã có người nào hay chưa?

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Em đây không thích la cà

Em đây chỉ thích mặn mà với anh

– Em ơi, em thích màu gì?

– Nếu anh đã hỏi thì em cũng trả lời thật lòng của em là… tại anh mặc màu đỏ nên em thích màu đỏ.

Nghe nói nhà anh cầm đồ đúng không? Nè… cầm tay em cả đời đi
<3

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Bắc Đẩu đã có Nam Tào
Còn anh đã có người nào hay chưa? Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top