Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Anh ơi em thích đồng hồ Thích luôn cả chuyện làm bồ của anh

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Anh ơi em thích đồng hồ

Thích luôn cả chuyện làm bồ của anh

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Cầu vồng cần cơn mưa để xuất hiện

Em cần anh để làm đại diện trái tim
<3

Có phải anh làm ở cây xăng? Sao cứ gặp anh là em lại đổ

Em gầy vào mùa hạ

Và béo vào mùa đông.

Anh có thương em không

Hả chàng trai trong mộng?
Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Anh ơi em thích đồng hồ
Thích luôn cả chuyện làm bồ của anh Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top