Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Anh nói thích trời mưa, em liền là mùa hạ Anh nói thích của lạ, vâng ạ có em đây!

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Anh nói thích trời mưa, em liền là mùa hạ

Anh nói thích của lạ, vâng ạ có em đây!

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Thanh xuân chỉ có một lần

Chi bằng chia sẻ một phần cùng em

Nhìn anh em thấy mờ mờ

Hoá ra đơn giản là mờ ê mê

Trời đang rất lạnh, quần áo mong manh

Điều em muốn nhất, là gần bên anh

Thay vì học sử, sao anh không thử yêu em?

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Anh nói thích trời mưa, em liền là mùa hạ
Anh nói thích của lạ, vâng ạ có em đây! Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top