Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Anh không biết nói lời hoa mỹ, anh chỉ muốn dắt em về nhà.

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Anh không biết nói lời hoa mỹ, anh chỉ muốn dắt em về nhà.

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Từ giờ tới lúc em 28 tuổi, anh với em mà còn ế thì tụi mình lấy nhau nhé.

Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, em ạ.

Em mún biết chồng tương lai của e ko? Quen anh đi.

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Anh không biết nói lời hoa mỹ, anh chỉ muốn dắt em về nhà. Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top