Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Anh gì ơi… nay 8/3 đã mua quà gì cho mẹ chưa ạ? Nếu chưa thì đưa em về làm quà cho bác nà.

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Anh gì ơi… nay 8/3 đã mua quà gì cho mẹ chưa ạ? Nếu chưa thì đưa em về làm quà cho bác nà.

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Gió lay cành trúc la đà

Người đang đọc tus chắc là thích tôi
<3

– Cậu vẽ đẹp thật đấy, tớ thích người nào vẽ đẹp lắm.

– Thế cậu thích tớ à?

– Tớ tưởng cậu chỉ vẽ đẹp thôi, ai ngờ còn thông minh phết


Bàn thờ phải có bát hương

Đời em cần có anh thương yêu mình

Đời em là hệ phương trình

Anh là đáp số phương trình bên trên
Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Anh gì ơi… nay 8/3 đã mua quà gì cho mẹ chưa ạ? Nếu chưa thì đưa em về làm quà cho bác nà. Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top