Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v

Có mai, có trúc, có đào

Có thêm anh nữa ngọt ngào cả năm.

Em không thích cạnh tranh, em chỉ thích cạnh anh.

Covid thì em không dính, còn yêu anh thì em dương tính.

– Anh ơi lấy hộ em cái

– Lấy gì dùm cái gì?

– Lấy em


Ngồi một mình thì đẹp gái… Mà nếu ngồi cùng anh nữa thì đẹp đôiiii…

Hôm nay em học toán hình

Tròn vuông chẳng có, toàn hình bóng anh

Chị không thể biến mùa hạ thành đông

Nhưng có thể biến em thành phi công của chị.

Muốn bình yên thì lên chùa cầu chúc

Muốn hạnh phúc thì qua nhà tìm em

Cuộc đời tôi là phương trình, nếu thiếu anh, chắc chắn sẽ vô nghiệm!

Mình yêu nhau em nhé, ta cùng sinh em bé :v Tỏ tình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top