Mập mà tấp nập người theo Cá không ăn muối cá ươn Không ăn salad sẽ thành như Thor #EndGame

Mập mà tấp nập người theo

Cá không ăn muối cá ươn

Không ăn salad sẽ thành như Thor

#EndGame


Kể từ lúc bạn nhìn thấy ảnh chứng minh thư của bản thân, bạn mới có thể biết thì ra từ bỏ người mình thích đơn giản như thế nào.

Nếu mọi chuyện trên đời đều dễ như ta tăng cân thì thật tốt biết bao…

Thực ra thì tôi cũng đã từng ở mức cân nặng dưới 50kg, nhưng tôi không biết trân trọng điều đó.

Giảm cân đối với tôi là giảm tuổi thọ của cái cân.

Ngày dài tháng rộng em không sợ

Chỉ sợ béo rồi, anh không thương

Tao từng ước, tao có body như Thor. Và cuối cùng, Thor đã có body như tao. #EndGame

Ngực lép thì sao… cũng như TV màn hình mỏng, càng mỏng càng đắt tiền

Nếu chúng mày còn đem chuyện lép ra để đùa cợt nữa thì thay mặt những đứa lép t sẽ cho chúng mày biết ntn là lễ hội.

Hạnh phúc ngự trị quá cao

Chân dài nhiêu đây em sao với tới

Mập mà tấp nập người theo

Cá không ăn muối cá ươn
Không ăn salad sẽ thành như Thor
#EndGame Tướng mạo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top