Lấy vợ như có thêm một bà mẹ nhưng lại ko đc đối xử như một đứa con Trăng lên đến đỉnh trăng mờ Vợ ơi cho hỏi mấy giờ ăn cơm?

Lấy vợ như có thêm một bà mẹ nhưng lại ko đc đối xử như một đứa con

Trăng lên đến đỉnh trăng mờ

Vợ ơi cho hỏi mấy giờ ăn cơm?

Năm trăm còn ngửa tay xin bố mẹ thì đừng nói chuyện trăm năm.

Chồng tui cẩn thận tinh tế lắm nha. Tra dầu vô cửa để kéo êm, ra vô phòng rón rén sợ làm tui thức, nằm xuống nhẹ nhàng và sau đó tiếng ngáy của ổng mới làm tui mất ngủ.

Bạn ơi, dừng lại là thất bại, còn thở là còn gỡ… Tôi còn muốn lương thiện lắm, cái thiện trong tôi còn nhiều lắm nhưng lương vợ giữ hết rồi.

Ra đường sợ nhất kẹt xe.

Về nhà sợ nhất “Mình ơi đưa tiền”

Làm chồng phải biết nể nang

Vợ nói thì phải sẵn sàng ngồi nghe.

Người độc thân không hiểu được niềm vui của người có vợ. Và chính người có vợ cũng không hiểu điều này.

Sông dài cá lội biệt tăm

Phải duyên chồng vợ ngàn năm vẫn chờ

Sông dài cá lội vào bờ

Phải duyên thì lấy, đợi chờ nhau chi
Trên đời này không có đàn ông sợ vợ, chỉ có đàn ông bị vợ làm cho sợ mà thôi.

Gì mà phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Hơn nhau là do chính mình nhé. Hãy độc lập trong suy nghĩ, trong tài chính, trong cả chuyện tình cảm. Đến lúc “không chơi với nhau” lúc đấy tay trắng ngồi khóc thì tủi lắm.

Lấy vợ như có thêm một bà mẹ nhưng lại ko đc đối xử như một đứa con

Trăng lên đến đỉnh trăng mờ
Vợ ơi cho hỏi mấy giờ ăn cơm?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top