Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra Lửa xanh khói trắng ta là bạn Lửa tàn khói cạn bạn là ai???

Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra

Lửa xanh khói trắng ta là bạn

Lửa tàn khói cạn bạn là ai???

Mình là con cừu thì đừng tham gia cuộc chơi của những con sói.

Vô duyên (tính từ) : đặc điểm mô tả những người luôn hoang tưởng nghĩ rằng mình hài huớc.

Nể nhất mấy thánh không tán được gái rồi tự nhận là trai tốt.

Còn tiền thì chung đường chung lối

Hết tiền thì lời nói mấy ai nghe…

Nếu không vì hình thức bên ngoài, đâu dễ gì người ta thích nhau qua ánh mắt đầu tiên.

Không ai để ý những giọt nước mắt của bạn

Không ai để ý những nỗi buồn của bạn

Cũng chẳng ai để ý những nỗi đau của bạn

Nhưng tất cả họ đều nhìn thấy lỗi lầm của bạn.
Đừng bao giờ mong người khác hiểu cảm giác của mình. Vì nếu họ hiểu đã *éo đối xử với bạn như vậy.

Điều đáng khinh nhất ở 1 thằng đàn ông là không yêu mà vẫn gian dối trên thể xác của đàn bà.

Cho “bồ” bạc triệu chẳng sao

Giúp người nghèo khó rêu rao truyền hình

Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra

Lửa xanh khói trắng ta là bạn
Lửa tàn khói cạn bạn là ai??? Thô nhưng thật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top