Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra Gái xưa tiết hạnh giữ mình Nay giữ tiết hạnh dễ tình dở dang

Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra

Gái xưa tiết hạnh giữ mình

Nay giữ tiết hạnh dễ tình dở dang

Mình là con cừu thì đừng tham gia cuộc chơi của những con sói.

Vô duyên (tính từ) : đặc điểm mô tả những người luôn hoang tưởng nghĩ rằng mình hài huớc.

Nể nhất mấy thánh không tán được gái rồi tự nhận là trai tốt.

Còn tiền thì chung đường chung lối

Hết tiền thì lời nói mấy ai nghe…

Nếu không vì hình thức bên ngoài, đâu dễ gì người ta thích nhau qua ánh mắt đầu tiên.

Chữ trinh xưa giá ngàn vàng

Ngày nay ối kẻ làm hàng bán rao.

Ở đời còn khối cảnh sầu

Chồng tù, con nghiện, vợ bầu với trai

Chồng nghèo vỗ về quanh năm

Sao bằng sếp lớn ăn nằm buổi trưa

Cưới thừa cỗ, giỗ thiếu anh em, cũng phải nên xem lòng dạ?

Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra

Gái xưa tiết hạnh giữ mình
Nay giữ tiết hạnh dễ tình dở dang Thô nhưng thật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top