Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra Đời hài… Ai cũng sắm cho mình 1 vai Không làm nai thì cũng làm chó dại

Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra

Đời hài… Ai cũng sắm cho mình 1 vai

Không làm nai thì cũng làm chó dại

Mình là con cừu thì đừng tham gia cuộc chơi của những con sói.

Vô duyên (tính từ) : đặc điểm mô tả những người luôn hoang tưởng nghĩ rằng mình hài huớc.

Nể nhất mấy thánh không tán được gái rồi tự nhận là trai tốt.

Còn tiền thì chung đường chung lối

Hết tiền thì lời nói mấy ai nghe…

Nếu không vì hình thức bên ngoài, đâu dễ gì người ta thích nhau qua ánh mắt đầu tiên.

Đừng tốt với ai quá khi chưa biết bản chất thật của họ!

Để không phải ngỡ ngàng khi họ rớt mặt nạ ra!

Có những người đi qua cuộc đời ta, để lại dấu ấn trong tim ta. Nhưng cũng có những người đi qua cuộc đời ta, khiến ta muốn để lại dấu chân trên mặt họ.

Điếu thuốc tàn bên ly cafe cạn, cuộc đời khốn nạn biết kết bạn cùng ai.

Bản chất ngoan hiền! Chỉ văng tục khi bị sỉ nhục:)

Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra

Đời hài… Ai cũng sắm cho mình 1 vai
Không làm nai thì cũng làm chó dại Thô nhưng thật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top