Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra Cưới thừa cỗ, giỗ thiếu anh em, cũng phải nên xem lòng dạ?

Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra

Cưới thừa cỗ, giỗ thiếu anh em, cũng phải nên xem lòng dạ?

Mình là con cừu thì đừng tham gia cuộc chơi của những con sói.

Vô duyên (tính từ) : đặc điểm mô tả những người luôn hoang tưởng nghĩ rằng mình hài huớc.

Nể nhất mấy thánh không tán được gái rồi tự nhận là trai tốt.

Còn tiền thì chung đường chung lối

Hết tiền thì lời nói mấy ai nghe…

Nếu không vì hình thức bên ngoài, đâu dễ gì người ta thích nhau qua ánh mắt đầu tiên.

Nhậu nhẹt bạn bè bạc trăm xem nhẹ. Giỗ cha, giỗ mẹ suy tính từng đồng.

Công cha như núi Thái Sơn

Thủ trưởng nâng đỡ còn hơn cha nhiều

Sinh con trông cậy tuổi già

Con chẳng phụng dưỡng gửi nhà tình thương

Chúng mày chỉ nghĩ là đi họp phụ huynh về thì bị mắng, đánh các kiểu. Có ai nghĩ lúc họp phụ huynh bố mẹ xấu hổ với giáo viên với phụ huynh khác như nào không?

Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra

Cưới thừa cỗ, giỗ thiếu anh em, cũng phải nên xem lòng dạ? Thô nhưng thật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top