Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra Chồng nghèo vỗ về quanh năm Sao bằng sếp lớn ăn nằm buổi trưa

Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra

Chồng nghèo vỗ về quanh năm

Sao bằng sếp lớn ăn nằm buổi trưa

Mình là con cừu thì đừng tham gia cuộc chơi của những con sói.

Vô duyên (tính từ) : đặc điểm mô tả những người luôn hoang tưởng nghĩ rằng mình hài huớc.

Nể nhất mấy thánh không tán được gái rồi tự nhận là trai tốt.

Còn tiền thì chung đường chung lối

Hết tiền thì lời nói mấy ai nghe…

Nếu không vì hình thức bên ngoài, đâu dễ gì người ta thích nhau qua ánh mắt đầu tiên.

Cưới thừa cỗ, giỗ thiếu anh em, cũng phải nên xem lòng dạ?

Nhậu nhẹt bạn bè bạc trăm xem nhẹ. Giỗ cha, giỗ mẹ suy tính từng đồng.

Công cha như núi Thái Sơn

Thủ trưởng nâng đỡ còn hơn cha nhiều

Sinh con trông cậy tuổi già

Con chẳng phụng dưỡng gửi nhà tình thương

Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra

Chồng nghèo vỗ về quanh năm
Sao bằng sếp lớn ăn nằm buổi trưa Thô nhưng thật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top