Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra Bố mẹ già ít chăm lo Khi chết thi thố mồ to mã dầy

Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra

Bố mẹ già ít chăm lo

Khi chết thi thố mồ to mã dầy

Mình là con cừu thì đừng tham gia cuộc chơi của những con sói.

Vô duyên (tính từ) : đặc điểm mô tả những người luôn hoang tưởng nghĩ rằng mình hài huớc.

Nể nhất mấy thánh không tán được gái rồi tự nhận là trai tốt.

Còn tiền thì chung đường chung lối

Hết tiền thì lời nói mấy ai nghe…

Nếu không vì hình thức bên ngoài, đâu dễ gì người ta thích nhau qua ánh mắt đầu tiên.

Người ta không bao giờ xem trọng quá trình và sự vất vả, mệt mỏi của bạn đâu. Cái người ta xem trọng là kết quả và vị trí cuối cùng mà bạn đạt được thôi.

Cha mẹ bảo thì con cãi,

Thủ trưởng bảo thì mãi mãi dạ vâng

Hãy tránh người tiêu cực bằng mọi cách, họ là người phá huỷ người tự tin và lòng kiêu hãnh mạnh mẽ nhất.

Trời bắt đầu lạnh rồi… em ra đường nhớ mặc áo khoác

Đi với thằng khác… nhớ nhắc nó mặc áo mưa

Kịch tan… phim tàn… màn rồi sẽ hạ… lúc đó thì mặt nạ nào cũng được tháo ra

Bố mẹ già ít chăm lo
Khi chết thi thố mồ to mã dầy Thô nhưng thật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top