Khi đam mê giải quyết được vấn đề tiền bạc thì nó thành sự nghiệp Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ của mình. Người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ.

Khi đam mê giải quyết được vấn đề tiền bạc thì nó thành sự nghiệp

Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ của mình. Người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ.

Những cầu thủ vĩ đại không chờ đợi một điều gì đó xảy ra, họ sẽ làm được điều đó.

Tôi thực sự sẽ không ngạc nhiên nếu DNA của tôi có hình dạng của quả bóng đá.

Một cầu thủ bóng đá tốt, là một người tập luyện đến kiệt sức khi không có ai đang xem.

Nếu bạn hỏi tại sao tôi chơi bóng đá, tôi sẽ hỏi tại sao bạn thở.

Nếu giấc mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi, rõ ràng giấc mơ đó chưa đủ lớn.

Bạn không thể giả vờ đam mê

Những đam mê của chúng ta nói lên chính bản thân ta.

Nếu không yêu những việc mình làm, bạn sẽ không thể làm nó một cách thuyết phục và đam mê

Một cái đầu đầy sợ hãi sẽ không còn chỗ trống cho những ước mơ.

Khi đam mê giải quyết được vấn đề tiền bạc thì nó thành sự nghiệp

Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ của mình. Người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ. Đam mê

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top