Khi cảm xúc lên ngôi Trăm năm chết bởi chữ tình Sinh lòng thù hận cũng vì chữ yêu

Khi cảm xúc lên ngôi

Trăm năm chết bởi chữ tình

Sinh lòng thù hận cũng vì chữ yêu

Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới không lưu lệ.

Đời người phải rơi bao nhiêu lệ mới không tan nát lòng.

Rồi ta sẽ khóc vì những tin nhắn khiến ta cười.

Bạn có nhận ra không. Cảm xúc của chúng ta là thứ hữu hạn. Và khi đến tột cùng của một cảm xúc, nó phải đổi sang một trạng thái khác. Hỷ nộ ái ố đều như vậy cả.

— Nếu biết trăm năm là hữu hạn —

Ánh mắt kẻ si tình, khẽ nhìn người tình si

Vì tim người vô tri, hay tình ta vô vị!

Nếu anh tương tư mà không tương tác…

Thì tình mình sao mà sang chương khác được đây…

Yêu 1 người mình đầy tổn thương…như em!

Khác nào tự đưa chân vào bước đường cùng… hả anh!

Yêu thì dễ, giữ mới khó! Chia tay thì đơn giản cái không làm được là… quên!

Ngày ngày trông thấy e cười

Vui vẻ hanh phúc bên người mình yêu

Còn a tâm trạng trái chiều.

Vừa đau vừa khổ người yêu không còn.
Hoa đẹp hoa tan hoa vẫn tàn

Nghĩa nặng tình sâu tình vỡ tan

Rượu đắng rượu cay rượu vẫn hết

Người hứa người thề người lại quên
Khi cảm xúc lên ngôi

Trăm năm chết bởi chữ tình
Sinh lòng thù hận cũng vì chữ yêu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top